Sisäilmatutkimus auttaa selvittämään sisäilmaongelmien syyt

Yhteydenotto
X Sulje

Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Sisäilmatutkimuksen

avulla löydetään syy erilaisiin sisäilmaa riivaaviin ongelmiin, jotka havaitaan lähes aina kiinteistön käyttäjien oireiden tai tekemien huomioiden (kuten hajuhaitan) kautta. Niiden taustalla on useimmiten kosteusongelma tai -vaurio, mutta kyse voi olla myös rakennustekniikan tai rakenteiden puutteista. Siksi sisäilmaongelmien aiheuttajat on aina syytä selvittää huolellisesti sisäilmatutkimusta hyödyntäen, jotta ne voidaan korjata kunnolla.


palsta-1

Sisäilmatutkimus huomioi monia eri osa-alueita

Sisäilmatutkimuksessa asiantuntijamme perehtyy tarkoin rakennukseen piirustusten ja kohdekäynnin avulla. Piirustusten ja silmämääräisen havainnoinnin lisäksi toteutetaan tarvittavat ja tilanteeseen sopivat mittaukset asiantuntijan valinnan mukaisesti. Mittaukset voivat olla esimerkiksi tietyllä ajanhetkellä tehtyjä ilmanlaadun mittauksia, analyyseja ilmasta pinnoille laskeutuneesta pölystä tai vaurioituneeksi arvioidusta materiaalista, tai pintakosteusmittauksia rakenteista. Sisäilmatutkimuksen tavoitteena on havainnoida ilmanlaadun ongelmat sekä niiden lähteet, jonka perusteella annetaan suositukset jatkotoimenpiteille.

Sisäilmatutkimuksen perusteella laaditaan seikkaperäinen raportti

Raporttiin dokumentoidaan sisäilmatutkimuksen aikana tehdyt toimenpiteet, kohdekäynnin aikana tehdyt havainnot sekä mahdollisten mittausten tulokset ja niiden analyysit. Raporttiin eritellään lisäksi toimenpidesuositukset ja mahdolliset jatkotutkimustarpeet. Joissain tapauksissa sisäilmaperus-palveluumme sisältyvät tutkimukset ovat jo riittäviä sisäilmaongelmien syiden tunnistamiseen.

Mikäli kiinteistösi käyttäjät raportoivat oireista tai havaitsevat muita sisäilmaongelmiin viittaavia asioita, ota yhteyttä meihin. Huolellisen sisäilmatutkimuksen kautta päästään ongelmien syiden ytimeen ja sujuviin korjaustoimenpiteisiin.

Pyydä tarjous

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.