Vahinkosaneeraus - vahingon sattuessa asiantuntijan apu on arvokasta

Yhteydenotto
X Sulje

Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Vahinkosaneeraus

Ammattilaisen toteuttama vahinkosaneeraus varmistaa sen, että vahingoittuneen kiinteistön yhteydessä käytetään oikeanlaista vahinkosaneerauksen menettelyä ja toimintatapoja. Vahinkojen laajuudesta tarvitsee päästä pian selvyyteen, jonka lisäksi on varmistettava, että vahingon aiheuttamat vauriot eivät pääse leviämään tai aiheuta muutoin lisävaaraa muulle kiinteistölle.

RKM Group on vahinkosaneerausten erityisosaaja. Olemme erikoistuneet etenkin vesivahinkojen kartoituksiin, hallintaan ja korjauksiin. Vahinkosaneerauksemme onkin lähtökohtaisesti aina kokonaisvaltaista palvelua, joka etenee seuraavin selkein askelin.


palsta-1

1. Ennen vahinkosaneerausta tehdään aina vahinkokartoitus

Vahinkokartoituksen avulla selvitetään vahingon aiheuttajat, laajuus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vahinkosaneerausta edeltävä kartoitus voidaan toteuttaa jo vaurioepäilyn perusteella, mutta useimmiten taustalla on ollut vahinko, jonka perusteella on syytä epäillä mittavampia vaurioita. Kartoituksella selvitetään mahdolliset kosteus- ja palovauriot sekä mahdolliset rakenteelliset puutteet, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen entisestään. Mikäli kartoituksen perusteella epäillään rakenteissa piileviä vaurioita, sovimme aina erikseen lisätutkimuksista, joissa voidaan joutua turvautumaan pintaa rikkoviin menetelmiin. Kartoituksen perusteella toimitettava raportti sisältää havaittujen vahinkojen ja vahingon aiheuttajan tiedot sekä suositeltavat toimenpiteet. Korjaustoimenpiteistä laaditaan oma, erillinen suunnitelma ja kustannuslaskelma.

2. Purkuvaiheessa vahinkoja kärsineet rakenteet poistetaan

Purkuvaiheessa poistetaan vahingosta kärsineet rakenteet ja varmistetaan vahingon rajat. Kohde osastoidaan ja alipaineistetaan pölynhallinnan ja kuivauksen tehostamiseksi sekä hiukkasten leviämisen estämiseksi. Rakenteita purettaessa on mahdollista löytää lisää piileviä vahinkoja, joita ei ole vielä havaittu kartoitusvaiheessa.

Purkutyöt suoritetaan huolellisesti ja tarkkaavaisesti varmistaen, että ehjiä rakenteita ei pureta enempää kuin on tarpeellista. Vahingoittuneet rakenteet poistetaan kartoituksen pohjalta tehdyn raportin, vahingon laajuuden ja/tai vakuutusyhtiön määrittelemän rajauksen mukaan. Ennen vuotta 1994 rakennetuista kiinteistöistä otetaan myös asbestinäytteet ennen purkutöiden aloittamista.

3. Rakenteet kuivataan ja desinfioidaan tarpeen mukaan

Vesivahinkotapauksissa purkutöiden jälkeen kohteeseen asennetaan kuivaimet. Kuivausaika vaihtelee tavallisesti 2-10 viikon välillä, riippuen pitkälti vahingon laajuudesta. Koko kuivauksen ajan olosuhdeammattilaisemme tekevät säännöllisiä tarkistusmittauksia varmistaakseen rakenteiden kuivumisen. Kun rakenteiden tasapainokosteus on saavutettu, kuivaus voidaan lopettaa ja aloittaa jälleenrakennustyöt.

Lue lisää vesivahingon kuivaamisesta

4. Jälleenrakennustöillä tila palautetaan mahdollisimman alkuperäistä vastaavaksi

Kun pinnat ovat kuivuneet rakentamisen edellyttämälle tasolle, voidaan aloittaa jälleenrakennustyöt. Vahingon vauriot korjataan mahdollisuuksien mukaan onnettomuutta edeltäneelle tasolle.

Jälleenrakennustöiden yhteydessä voidaan myös suorittaa tarvittaessa tai haluttaessa lisäremontteja, jotka eivät liity suoraan vahinkosaneerauksen vahingonkorjaustöihin. Tällaiset muut remontit ja lisätyöt suoritetaan erillisellä tarjouksella muiden korjaustöiden yhteydessä.

 

Vahinkosaneerauksen lisäpalvelut

Vahinkosaneerauksen rahoitus

Tarvittaessa vahinkosaneeraus, lisätyöt ja muut mahdolliset remonttitarpeet on mahdollista rahoittaa OP-rahoituksen kautta. Luotto on kuluton ensimmäisen kuukauden ajan. Lue lisää vahinkosaneerauksen rahoituksesta. 

Irtaimiston siirto ja säilytys

Purkuvaiheessa vahinkoalueen ja sen läheisyydessä oleva irtaimisto voidaan siirtää puolestanne ja tarvittaessa myös varastoida. Mikäli tarvitset irtaimiston siirron, saat aiheesta lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.

Pyydä tarjous

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kenen vastuulla vahinkosaneerauksen järjestäminen on?

Vastuu vahinkosaneerauksen järjestämisestä vaihtelee kiinteistön ja huoneiston omistussuhteiden mukaan. Olemme laatineet ohjeet vahinkotilanteissa toimimista varten, josta löydätte lisätietoa vastuunjaosta sekä toimintamalleista vahingon sattuessa.